Zerafetin Öyküsü


Zerafetin Öyküsü
Teniniz kadar narin - İPEK
Efsaneye göre saf ipek M.Ö 2700'de bir Çin İmparatoriçesi tarafından keşfedilmiştir. Doğu Çin'den Akdeniz'e uzanan, dünyanın en uzun ticaret yolu olarak bilinen "İpek Yolu'na" ismini veren ipek, neredeyse 5000 yıldır dünyanın en değerli ipliklerinden biridir. İpek, Bombyx Mori isimli ipek böceğinin kozasından elde edilir; tek bir kozada yaklaşık 1000 metre uzunluğunda ipek ipliği bulunur. Dünyanın en güçlü ipliklerinden biri olan ipeğin içinde tenle uyumlu 18 amino acid vardır, ayrıca teninizin nem dengesini korur, terletmez ve hipoalerjeniktir. Bu büyülü dokuyu teniniz her deneyimlediğinde Çin İmparatoriçesinin heyecanını hissetmeniz dileğiyle…



 İPEK NEDİR?

   İpek böceği lavralarının  koza  örmek için salgıladıkları parlak ve çok ince tel olup   hayvansal liftir. İpek böceğinden   elde  edilen lifler  biraraya  getirilerek ipek iplikleri elde edilir. İpek boyanabilen  yumaşak ve dayanıklı bir ip  olması nedeni ile tarih   boyunca çok kıymetli bir dokuma hammaddesi olmuştur.


 TARİHÇESİ

İpekböcegi  ilk defa 2600 yıl önce çinde beslenmeye başlanmıştır. Türkiyede  ise 1500  yıl önce başlanmıştır.

İpekböcegi ve ipeğin bulunuşu ile ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte  M.Ö. 2600,da  Çin imparatoru  Hoang-Ti  saray       bahçesinde gezerken  dut yaprakları üzerinde koza ören bir tırtıl görür. İmparatorun ilgisini çeken bu durumu eşi  She-   Ling,ye anlatır ve  konuyla ilgilenmesini söyler. Kraliçe uzun araştırmalar sonucu  kozalardan  ipek ipliği elde    edilebileceğine ve bu ipliklerin  dokumada kullanabileceğini  tespid eder.

Çin bu değerli ipliği kutsal saydı ve uzun yıllar kimse ile paylaşmadı. Ürettikleri ipek ve ipekli dokumalar  sadece saray mensupları  ve soylularının kullandığı bir asalet nişanesi olmuştur. Yüzyıllar sonra ise  önce  doğu Türkistana  oradan iran ve Hindistan vasıtası ile diğer kıtalara  götürülmüştür.

İpegin batı ile tanışması Bizans dönemine rastlar. Bizans  Kralı Justinanus  ile Teodora  bu değerli  ipliğe sahip olmak  için iki rahibi misyoner kisvesi altında doğuya  gönderdi. İki yıl boyunca  çinde kalan bu iki misyoner  ipek ile ilgili çok değerli bilgiler edinirler.  Bizansa dönerkende  kamış bastonlarının içine ipekböceği tohumlarını gizleyerek istanbula getirdiler. Bu şekilde  ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek kullanımı hızla yayıldı.

Osmanlı döneminde ipekçilik inişli çıkışlı bir seyir göstermiştir. ipekçilik  kısmen yerli imkanlarla yapılsada  genel olarak İranlı tüccarlardan temin ediliyordu. Daha sonra italya ve Fransadan getirilmeye başlandı. Osmanlını son dönemlerinde  bu işin ilmini öğrenmesi ve  yerli  ipekçiliğin geliştirilmesi amacıyla Fransa'ya sekiz tane ögrenci  gönderildi. Egitimlerini  tamamlayan öğrencilerden Kevork  Torkomyan  yaptığı çalışmalar ile ön plana çıktı Zamanın yöneticileri  kendisine yerli ırk ipekböceği yetiştirmesi ve bu konuda  eğitin ve öğretim verecek bir Enstütü kurması konusunda yetki verdi. Kısa süre sonra Bursa,da  bu Enstütü kuruldu . Özellikle Bursa ve İzmit  bölgesinde  85 civarında koza üretim ve  işleme  merkezi  vardı. Bu  Dönemde  ipekböceği ve ipekçilik çok gelişti.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte  Mustafa Kemal Atatürk  koza üreticilerini korumak ve güçbirligi oluşturmak  için  kozabirlik kooparatifleri  kurulması talimatı verdi.

Günümüzde halen Bursa, İzmir, Ankara gibi illerimizde  geleneksel ve modern yöntemlerle ipekböceği ve ipek üretimi yapılmaktadır.

EL SANATLARI

İnsanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla  ortaya çıkmış olan  el sanatları zaman içerisinde sanatsal bir yapı almış  toplumların kültür mirası  olarak kabul edilmiştir. Günümüzde bu değerli mirası korumak gündelik yaşantımızda  bizlere değer katan  bu zengin  mirasımızı gelecek nesillere taşımak önemlidir.

Kültürel sanatlar içerisinde Türk danteli olarakta bilinen  bu degerli el sanatı  ülkemizde  çok eskilere  16 cı  yüzyıla dayanır.  Çok renkliligi ve ince işçiligi  sayesinde  Balkanlar ve Avrupa'ya Anadolu'dan yayıldığına inanılır.

CANLI DESTEK DESTEK